Latest in Tech

Termometrlər

00:11
      Termometr və ya başqa adla desək istilikölçən.     Qədim Yunancadan tərcümədə: “Thermos” istilik , “metron” ölçü deməkdir.  ...

ALTİMETR NƏDİR?

06:19
Atimetr -latın sözü olan altus (hündürlük); yunan sözü olan metron(ölçürəm) sözlərindən əmələ gəlmişdir. Altimetr -  De...

Kompressor nədir?

08:08
                Kompressor n ədir?        Kompressor – Atmosferdən aldığı havanı sıxışdıraraq təzyiqi artıran maşınlardır.      ...

Mərkəzdənqaçma nasosları

02:20
  M ərkəzdənqaçma nasosları, dinamik aksial simmetrik( oxa nəzərən simmetriyalı ) işləyən əmici turbomaşınların alt sinfidir. Mərkəzdən...
Tema resimleri mariusFM77 tarafından tasarlanmıştır. Blogger tarafından desteklenmektedir.