Mərkəzdənqaçma nasosları

02:20
  M ərkəzdənqaçma nasosları, dinamik aksial simmetrik( oxa nəzərən simmetriyalı ) işləyən əmici turbomaşınların alt sinfidir. Mərkəzdən...

Nasos nədir?

02:20
              Nasos, mayeləri və qazları, bəzəndə suspenziyaları (bərk-maye qarışığı) mexaniki hərəkət ettirən bir cihazdır və y...
Tema resimleri mariusFM77 tarafından tasarlanmıştır. Blogger tarafından desteklenmektedir.