ALTİMETR NƏDİR?

06:19
Atimetr -latın sözü olan altus (hündürlük); yunan sözü olan metron(ölçürəm) sözlərindən əmələ gəlmişdir. Altimetr -  De...

Kompressor nədir?

08:08
                Kompressor n ədir?        Kompressor – Atmosferdən aldığı havanı sıxışdıraraq təzyiqi artıran maşınlardır.      ...

Mərkəzdənqaçma nasosları

02:20
  M ərkəzdənqaçma nasosları, dinamik aksial simmetrik( oxa nəzərən simmetriyalı ) işləyən əmici turbomaşınların alt sinfidir. Mərkəzdən...

Nasos nədir?

02:20
              Nasos, mayeləri və qazları, bəzəndə suspenziyaları (bərk-maye qarışığı) mexaniki hərəkət ettirən bir cihazdır və y...

Siyirtmələr (Valves)

02:25
Siyirtmə - axıcı ehtiva edən qurğularda şərtə bağlı olaraq açılıb bağlanan bir çıxış elementidir. Ümumiyyətlə axıcı təzyiqinin əhəmiy...

Manometr və növləri

03:34
Qaz və ya maye axanının təzyiqini ölçmək üçün istifadə edilən bir alətdir. Manometrlər - mayeli və metal manometrlər olaraq iki tipi...

Ştangenpərgar (Caliper)

09:37
Ştangenpərgar (Caliper), həssas ölçü alətidir. Ölçmə həssaslığına, ölçü şəklinə görə növləri var. Dərinlik ştangenpərgarı, dəlik ştang...

Təbii Qaz Nədir?

01:49
Bu yazımda qaz haqqında qısa və ən önəmli məlumatları sizlərlə paylaşacam. Təbii qazın 70-95% metan qazı (CH 4 ), qalan 5-25% etan, ...
Blogger tarafından desteklenmektedir.