Siyirtmələr (Valves)


Siyirtmə - axıcı ehtiva edən qurğularda şərtə bağlı olaraq açılıb bağlanan bir çıxış elementidir. Ümumiyyətlə axıcı təzyiqinin əhəmiyyət kəsb etdiyi sistemlərdə təzyiqin yüksəlməsi halında sistemdən çölə axıcı azad edərək təzyiqi salan ya da təcili bir vəziyyətdə axıcı ünsiyyətini kəsən təhlükəsizlik vasitələridir.Siyirtmələrin idarə etmə formasına görə aşağıdakı növləri var

  • Pnevmatik Nəzarət siyirtmələri
  • Maqnetik Nəzarət (Solenoid) siyirtmələri
  • Elektrik Nəzarət siyirtmələri
Siyirtmələrin aşağıdakı əsas növləri var

1. Sürgülü siyirtmə (Gate valve)

2. Kəpənək siyirtmə (Butterfly valve)

3. Kürəcikli siyirtmə (Ball valve)4. Təhlükəsizlik siyirtməsi (Check valve)


5. Drossel Siyirtmə. (Choke valve)6. Diafraqma siyirtmə (Diaphragm valve)7. Kürə siyirtmə (Globe valve)8. Bıçaq siyirtmə (Knife valve)


9. Sıxıcı siyirtmə (Pinch valve)


10. Porşenli siyirtmə (Piston valve)

11. Ştepsel siyirtmə (Plug valve)

12. Təzyiq düşürücü siyirtmə (Pressure Reducing Valve)


13. Qoruyucu siyirtmə (Safety valve)


QEYD1: Tərcümə edilmişdir.
QEYD2: Bəzi siyirtmə növlərinin adlarının dilimizdə  qarşılığı olmaması səbəbindən həmin növ adları hərfi tərcümə edilmişdir.
Hörmətlə.
Blogger tarafından desteklenmektedir.