ALTİMETR NƏDİR?

06:19
Atimetr -latın sözü olan altus (hündürlük); yunan sözü olan metron(ölçürəm) sözlərindən əmələ gəlmişdir. Altimetr -  De...

Kompressor nədir?

08:08
                Kompressor n ədir?        Kompressor – Atmosferdən aldığı havanı sıxışdıraraq təzyiqi artıran maşınlardır.      ...
Blogger tarafından desteklenmektedir.